Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xuân Trường - Từ sao trẻ bị lãng quên trở thành “báu vật” của bầu Đức