Xuân Trường trước cơ hội sang Châu Âu thi đấu

Xuân Trường trong màu áo Gangwon FC. Ảnh: GW
Xuân Trường trong màu áo Gangwon FC. Ảnh: GW
Xuân Trường trong màu áo Gangwon FC. Ảnh: GW