Xuân Trường thi đấu 54 phút, Incheon United thua trận