Xuân Trường ra mắt Gangwon FC: Niềm tin về một “Park Ji-Sung Châu Á thứ 2” của NHM Việt Nam