Xuân Trường ở Gangwon: Có đi vào “vết xe đổ” của Công Phượng, Tuấn Anh?