Xuân Trường cứa lòng như... Messi, ghi bàn đấu tập đầu tiên trong màu áo Gangwon