Xuân Trường có suất đá chính, Gangwon FC hòa đội hạng bán chuyên