Xôn xao võ sĩ MMA hạ gục đệ tử Diệp Vấn "to xác" chỉ sau 72 giây

Đệ tử Diệp Vấn bị võ sỹ MMA nhỏ con hơn hạ gục sau 72 giây
Đệ tử Diệp Vấn bị võ sỹ MMA nhỏ con hơn hạ gục sau 72 giây
Đệ tử Diệp Vấn bị võ sỹ MMA nhỏ con hơn hạ gục sau 72 giây
Lên top