Xem xét thay thế Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng

Tấm băng rôn của cổ động viên Hải Phòng. Ảnh: Hội CĐV Hải Phòng
Tấm băng rôn của cổ động viên Hải Phòng. Ảnh: Hội CĐV Hải Phòng
Tấm băng rôn của cổ động viên Hải Phòng. Ảnh: Hội CĐV Hải Phòng
Lên top