Xem bóng đá nữ, nhớ ông Dương Vũ Lâm và ...“trông như là chuột”