Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xem 2 pha kiến tạo của Xuân Trường khi Gangwon đè bẹp đối thủ “quân xanh“