Xe buýt hỏng, cả đội bóng phải quá giang... máy cày