Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xứng đáng được chọn để dự Olympic Tokyo 2020

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam đã đề cử xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ là vận động viên dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh O.L
Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam đã đề cử xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ là vận động viên dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh O.L
Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam đã đề cử xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ là vận động viên dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh O.L
Lên top