Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trả lời trước việc dừng thi đấu