World Cup tăng lên 48 đội và cơ hội cho bóng đá Việt Nam: Quan trọng là dám ước mơ để hành động