Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

World Cup có 48 đội: Tại sao, có hay hơn không và FIFA sẽ làm như nào?