World Cup 2018: Sau những ngày nhợt nhạt là nắng đẹp