World Cup 1994: Rớt nước mắt về cái chết của Andres Escobar