West Brom - Manchester United: Còn sống là còn hi vọng

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.