Vừa tập trung ĐTQG, trợ lý Lư Đình Tuấn đã chia tay để đi học