Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vừa khởi tranh, mùa giải 2017 đã nổi tiếng bởi... tai tiếng