Vừa có tiền bản quyền truyền hình, Heerenveen của Văn Hậu nhận tin sét đánh

Văn Hậu vừa đón sinh nhật tuổi 21. Tuy nhiên khả năng rất cao giải Hà Lan mùa này sẽ bị huỷ bỏ. Ảnh: SC Heerenveen.
Văn Hậu vừa đón sinh nhật tuổi 21. Tuy nhiên khả năng rất cao giải Hà Lan mùa này sẽ bị huỷ bỏ. Ảnh: SC Heerenveen.
Văn Hậu vừa đón sinh nhật tuổi 21. Tuy nhiên khả năng rất cao giải Hà Lan mùa này sẽ bị huỷ bỏ. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top