"Vua boxing" Tyson Fury bẽ mặt vì bị đối thủ húc đo sàn trong lúc tập WWE

Tyson Fury bị đối thủ cà khịa ngay lúc tập
Tyson Fury bị đối thủ cà khịa ngay lúc tập
Tyson Fury bị đối thủ cà khịa ngay lúc tập
Lên top