Vua Bhumibol băng hà, bóng đá Thái Lan ngừng mọi hoạt động năm 2016