Vụ trao "Cúp vô địch của lòng tin" cho Hải Phòng bị “bể sô”