Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ làm lãnh đạo VFF phải “có bằng cử nhân”: Ai là tác giả của “tác phẩm” này?

Bộ VHTTDL họp với VFF và Tổng cục TDTT. Ảnh: H.A
Bộ VHTTDL họp với VFF và Tổng cục TDTT. Ảnh: H.A