Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

VTV khẳng định sẽ không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá