VTV "kêu cứu" về 700 tài khoản "ăn cắp" World Cup 2018, Bộ Thông tin Truyền thông ra tay

Kể từ khi khai mạc World Cup 2018, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát hiện ra 700 tài khoản khai thác bản quyền truyền hình trái pháp luật.
Kể từ khi khai mạc World Cup 2018, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát hiện ra 700 tài khoản khai thác bản quyền truyền hình trái pháp luật.