VTV đã có bản quyền Olympic Tokyo 2020

VTV sẽ phát sóng các môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic. Ảnh: VTV
VTV sẽ phát sóng các môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic. Ảnh: VTV
VTV sẽ phát sóng các môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic. Ảnh: VTV
Lên top