VTV Cup 2016: “Cơ hội để thay máu đội tuyển quốc gia”