Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VPF yêu cầu BTC sân Cẩm Phả giải thích rõ việc “nhờ CĐV lên nhận giải thay“