VPF và “cơn sóng ngầm” nơi hậu trường

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2023. Ảnh: K.A
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2023. Ảnh: K.A
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2023. Ảnh: K.A
Lên top