VPF công bố các danh hiệu V.League 2016: Động lực và trách nhiệm cho Hội CĐV FLC Thanh Hoá