Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VPF chỉ nhắc nhở về hành vi của Samson: Đừng nhìn mặt ra quyết định