Vòng 3 Premier League: “Tam quốc” hình thành và những sự khởi đầu muộn màng