Vòng 3 Mỹ mở rộng: Nadal vẫn chưa có đối thủ thực sự