Vòng 22 V.League 2016: Hải Phòng hơn đội thứ 2 và 3 chỉ 1 điểm