Vòng 2 Mỹ mở rộng: Nadal đi tiếp, Nole không đánh cũng thắng