Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vòng 2 Mỹ mở rộng: Murray đánh nhanh thắng nhanh