Vội vàng chỉ trích European Super League, coi chừng “việt vị”!

Truyền thông khắp nơi hòa chung vào làn sóng chỉ trích nhằm vào European Super League. Ảnh: The Guardian
Truyền thông khắp nơi hòa chung vào làn sóng chỉ trích nhằm vào European Super League. Ảnh: The Guardian
Truyền thông khắp nơi hòa chung vào làn sóng chỉ trích nhằm vào European Super League. Ảnh: The Guardian
Lên top