HLV PARK HANG-SEO KÝ HỢP ĐỒNG 3 NĂM, NHẬN LƯƠNG 50.000USD/THÁNG:

Với thầy Park, tiền không phải thước đo

Lãnh đạo VFF luôn bày tỏ quan điểm, mong muốn ông Park Hang-seo tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Ảnh: H.Đ
Lãnh đạo VFF luôn bày tỏ quan điểm, mong muốn ông Park Hang-seo tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Ảnh: H.Đ
Lãnh đạo VFF luôn bày tỏ quan điểm, mong muốn ông Park Hang-seo tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Ảnh: H.Đ
Lên top