Võ sỹ siêu lùn "đại náo" sàn võ MMA với đối thủ cao hơn 38cm

Võ sỹ siêu lùn "đại náo" sàn võ MMA với đối thủ cao hơn 38cm.
Võ sỹ siêu lùn "đại náo" sàn võ MMA với đối thủ cao hơn 38cm.
Võ sỹ siêu lùn "đại náo" sàn võ MMA với đối thủ cao hơn 38cm.
Lên top