Võ sỹ Martin Nguyễn có đối thủ "vua lên gối" Trung Quốc

"Vua lên gối" của Trung Quốc thích sử dụng đòn chân
"Vua lên gối" của Trung Quốc thích sử dụng đòn chân
"Vua lên gối" của Trung Quốc thích sử dụng đòn chân
Lên top