V.League có thể hưởng lợi từ luật mới của FIFA

V.League có thể thay 5 cầu thủ nếu áp dụng luật mới của FIFA. Ảnh: VPF
V.League có thể thay 5 cầu thủ nếu áp dụng luật mới của FIFA. Ảnh: VPF
V.League có thể thay 5 cầu thủ nếu áp dụng luật mới của FIFA. Ảnh: VPF
Lên top