V.League 2021 có thể lùi sang năm 2022: Đá tiếp hay nghỉ?

V.League 2021 có thể dời lịch sang năm 2022. Nguồn: VPF
V.League 2021 có thể dời lịch sang năm 2022. Nguồn: VPF
V.League 2021 có thể dời lịch sang năm 2022. Nguồn: VPF
Lên top