V.League 2018 “nóng” bởi... pháo sáng

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Đ.H
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Đ.H
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Đ.H
Lên top