VL World Cup 2018: Neymar và đồng đội vật vã vượt ải Ecuador