VL World Cup 2018 Châu Âu: Tây Ban Nha, Xứ Wales thị uy sức mạnh