Việt Nam vô địch, clip bầu Thắng "bế" bầu Đức tung lên hò reo vỡ òa gây xúc động mạnh

Lên top