Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

“Việt Nam từng từ chối đá giao hữu với Trung Quốc vì... không ngang tầm"

Báo Trung Quốc tiết lộ VFF từng từ chối đá giao hữu với Trung Quốc vì cho rằng đối thủ này không xứng tầm. Ảnh: VFF
Báo Trung Quốc tiết lộ VFF từng từ chối đá giao hữu với Trung Quốc vì cho rằng đối thủ này không xứng tầm. Ảnh: VFF
Báo Trung Quốc tiết lộ VFF từng từ chối đá giao hữu với Trung Quốc vì cho rằng đối thủ này không xứng tầm. Ảnh: VFF
Lên top